Deze website gebruikt cookies, bij het gebruik van deze website stem je toe met het gebruik hiervan. Voor extra informatie, gelieve onze privacy policy te lezen.
Ik ga akkoord

Webservices versterken interoperabiliteit tussen GLIMS en andere toepassingen van MIPS

donderdag 13 juni 2019

Met behulp van webservices krijgen CyberLab, CyberTrack en DaVinci toegang tot functies en data in GLIMS zonder dat die data gedupliceerd hoeven te worden. Data die geregistreerd zijn in het ene systeem zijn zo in realtime beschikbaar in het andere. Dit levert een tastbare meerwaarde voor de gebruikers van de MIPS-systemen: zij beschikken over extra informatie die hen toelaat sneller en efficiënter te werken. 

webservicesEen webservice ondersteunt de directe interactie tussen softwareapplicaties en maakt daartoe gebruik van XML- of JSON-gebaseerde berichten die uitgewisseld worden via internetgebaseerde protocols. Bij MIPS gebruiken we dergelijke services al volop voor de communicatie tussen GLIMS en CyberTrack, onze webgebaseerde applicatie voor het registreren en traceren van bloedtransfusies.

Diezelfde technologie zetten we nu ook in om de samenwerking tussen GLIMS en de andere applicaties te verstevigen. Een paar voorbeelden van de mogelijkheden die webservices creëren voor GLIMS en CyberLab maken meteen duidelijk wat we bedoelen ...

CyberLab en GLIMS: 1 + 1 = 3

Stel dat een patiënt zich aanbiedt op een priklocatie of bij de huisarts voor een bloedafname. Het is dan handig om te weten welke orders er zijn voor die patiënt. Vandaag krijgt u in CyberLab enkel de orders te zien die al gepland zijn in GLIMS. De orders in de wachtrij (GLIMS EOS Pending Orders) verschijnen niet op uw CyberLab scherm, terwijl het best mogelijk is dat er bloed afgenomen moet worden naar aanleiding van zo’n pending order. Webservices kunnen in dit geval soelaas bieden en u het leven een stukje makkelijker maken:

  • Met behulp van een webservice krijgt u in CyberLab op basis van de unieke patiënten-ID niet enkel toegang tot de geplande orders, maar ook tot de niet geplande (GLIMS EOS Pending) orders. U selecteert de correcte aanvraag en activeert deze in GLIMS.
  • Vervolgens berekent GLIMS wat het laboratorium precies nodig heeft, bv. een EDTA-tube of een citraatbuis.
  • GLIMS bezorgt deze informatie aan CyberLab: zo hebt u een mooi overzicht van de monsters die u moet afnemen.  
  • CyberLab registreert het moment van afname en meldt aan GLIMS wie wanneer welk monster heeft afgenomen. Op die manier is de traceerbaarheid van de monsters conform ISO 15189 gegarandeerd.

Nog een voorbeeld:

Stel dat u als arts de eerste analyse-uitslagen binnenkrijgt en bijkomende onderzoeken wil aanvragen voor uw patiënt. Hoe komt u dan snel te weten of de afgenomen monsters nog stabiel zijn voor de bijkomende analyses?

  • CyberLab heeft het precieze tijdstip geregistreerd waarop het monster eerder vandaag is afgenomen, en die data uitgewisseld met GLIMS.
  • Ondertussen zijn de analyses die u aangevraagd hebt uitgevoerd en lopen de eerste uitslagen binnen. Als arts beslist u een bijkomende analyse op een monster aan te vragen. CyberLab kan u op basis van de informatie in GLIMS precies vertellen of het monster nog beschikbaar is in het laboratorium, en of dit nog voldoende stabiel is om een bijkomende test op uit te voeren, dan wel of er een nieuwe bloedafname nodig is. Dit alles komt u te weten in realtime.
  • Als arts weet u zo direct waar u aan toe bent en kunt u een betere zorg leveren aan uw patiënten. En het laboratorium van zijn kant vermijdt arbeidsintensieve acties, zoals medewerkers die tevergeefs op zoek gaan naar een monster dat niet langer bruikbaar is voor een analyse. Er gebeuren ook minder fouten.

De hierboven beschreven webservices zitten vandaag in de pijplijn. Eind dit jaar zullen ze voor de gebruikers van de meest recente versie van GLIMS 9 beschikbaar zijn.

DaVinci + GLIMS: samen sterker

Ook de samenwerking tussen DaVinci en GLIMS wint aan kracht dankzij webservices. Denk maar aan volgende situatie. Om een correcte diagnose te stellen, kan het voor een patholoog die werkt met DaVinci nuttig zijn om realtime inzage te hebben in de uitslagen van pakweg een hematologisch onderzoek. Misschien zijn die uitslagen nog niet gevalideerd en zijn ze nog niet te consulteren via de resultatenserver.

In GLIMS hebben we daarom een service ontwikkeld die bepaalde resultaten rechtstreeks overmaakt aan DaVinci – nog voor ze gevalideerd zijn. De moleculair bioloog kan dan zijn verslag aanvullen met de uitslagen van andere laboratoriumonderzoeken, bijvoorbeeld van de afdeling hematologie.

Meer waarde voor de gebruikers van onze applicatiesLabo

“Als arts of verpleegkundige wil je onmiddellijk een aantal zaken inzichtelijk hebben. Je wil bijvoorbeeld niet dat je pas nadat je een order voor een laboratoriumonderzoek hebt ingegeven, te weten komt dat je order niet meer uitgevoerd kan worden. Je wil in realtime feedback krijgen. Dat is precies wat de webservices tussen onze applicaties mogelijk maken. Voor de gebruikers is die extra informatie een stimulans om analyses elektronisch aan te vragen en niet langer op papier,” zegt Marit Vervaet, Middleware Development Director & Middleware Productmanager bij MIPS. 

“Bij MIPS hebben we uiteraard de bedoeling om op dit elan verder te gaan. We willen de technologie van webservices vooral toepassen in de domeinen waar we met onze producten de grootste meerwaarde kunnen realiseren voor onze klanten. Als gebruiker krijg je zo toegang tot de meest recente stand van zaken, en met name in de gezondheidszorg is dit een enorm belangrijk voordeel,” besluit Filip Migom, Productmanager GLIMS bij MIPS.