Deze website gebruikt cookies, bij het gebruik van deze website stem je toe met het gebruik hiervan. Voor extra informatie, gelieve onze privacy policy te lezen.
Ik ga akkoord

MIPS levert belangrijke bijdrage aan Corona-aanpak in België, Nederland, Frankrijk én Duitsland

donderdag 22 oktober 2020

Om de COVID-19-pandemie te beheersen en de testcapaciteit aanzienlijk op te schalen, hebben overheden overal ter wereld screeningsprogramma’s opgezet. In zowel België, Nederland, Frankrijk als Duitsland spelen de softwaresystemen van MIPS een belangrijke rol binnen deze programma’s, en faciliteren ze de communicatie tussen de laboratoria, de softwareplatformen van de overheid, en de verschillende instanties die de gegevens centraliseren en rapporteren.

Als Europees marktleider op het gebied van oplossingen voor laboratoriuminformatiebeheer, heeft MIPS daarnaast uiteraard de taak om haar klanten maximaal te ondersteunen: de laboratoria die in de vuurlinie van de gezondheidscrisis staan, en alle zeilen moeten bijzetten om steeds meer COVID-19-testen te verwerken en tegelijkertijd de dagelijkse diagnostiek te blijven uitvoeren.

Belgisch Federaal platform voor COVID-19-testen steunt op oplossingen van MIPS

Toen de coronapandemie in België op volle kracht kwam, was het voor de nationale overheid prioriteit nummer 1 om de testcapaciteit snel en drastisch op te schalen.

De federale overheid besliste om een federaal testplatform op te zetten door een consortium te vormen met universitaire ziekenhuizen, software-, biotech- en farmabedrijven. Om de workflow digitaal te ondersteunen en de informatie optimaal en gestructureerd te laten doorstromen tussen de diverse laboratoria, de overheidsdiensten, de zorgverstrekkers en de contacttracers, werd een cloudgebaseerd IT-platform gecreëerd.

Dit platform is gebouwd met de oplossingen van MIPS: enerzijds het laboratoriuminformatiesysteem GLIMS, dat een indrukwekkende staat van dienst heeft niet alleen in België, maar ook een hele reeks andere Europese landen; anderzijds CyberLab, de applicatie waarmee artsen testen kunnen aanvragen en de testresultaten voor hun patiënten kunnen raadplegen.

De leden van het consortium hebben met man en macht samengewerkt om dit platform in een recordtempo op te zetten. "De betrokkenheid van MIPS is gestart met een telefoon in het weekend op 22 maart. We hebben onmiddellijk een team op dit project geplaatst om de overheid te ondersteunen in de aanpak van deze crisis, en op 9 april zijn de eerste resultaten uit het systeem gerold, amper 17 dagen na het eerste contact over dit project", zegt John Lebon, CEO van MIPS.

In een hele korte tijdsspanne werd een methode ontwikkeld om de testen te automatiseren.  Het hele proces werd gebaseerd op een standaardaanpak, waardoor het mogelijk was om later in het project een extra laboratorium toe te voegen in een kleine week tijd.

Tezelfdertijd heeft MIPS de individuele laboratoria geholpen om hun capaciteit voor PCR-tests te vergroten door extra PCR-toestellen aan te sluiten.

Ondertussen zijn er in het platform al meer dan 1.200.000 testuitslagen vastgelegd. En hiermee is de kous niet af. Momenteel is MIPS actief betrokken bij de uitrol van het "Platform.bis". Via dit platform wil de Belgische overheid de testcapaciteit verder uitbreiden zodat alle erkende Belgische laboratoria samen 70.000 tot 90.000 testen per dag kunnen verwerken. MIPS van zijn kant zorgt ervoor dat de aanvragen voor COVID-19-testen vanuit zowel eerstelijnszorg als de ziekenhuizen automatisch in het informatiesysteem van de laboratoria terechtkomen, en zij de testen snel en optimaal kunnen verwerken.

MIPS ondersteunt Nederlandse GGD-laboratoria

Nederlanders die symptomen vertonen van het coronavirus kunnen zich laten testen bij een testlocatie van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdiensten (GGD). De monsters worden vervolgens onderzocht in een microbiologielaboratorium.

Om deze brede landelijke screening op COVID-19 mogelijk te maken, heeft de Nederlandse overheid een centraal IT-platform opgezet, het "CoronIT-platform". Dit platform wisselt gegevens uit met de laboratoriuminformatiesystemen (LIS) van de labs die de coronatesten uitvoeren.

Op 10 april kreeg MIPS, dat met zijn laboratoriuminformatiesysteem "GLIMS" een marktaandeel heeft van ruim 70% in de Nederlandse microbiologielaboratoria, het verzoek om de lancering van het CoronIT-platform mee te ondersteunen. Bij MIPS werd er onmiddellijk een speciale taskforce opgericht om een snelle implementatie mogelijk te maken.

In enkel weken tijd heeft MIPS de 12 laboratoria waarmee de GGD’s direct samenwerken, allemaal GLIMS-gebruikers, aangesloten op het platform. Nog eens 15 laboratoria die analyses uitvoeren als de testlaboratoria van de GGD’s hun limiet hebben bereikt, zijn in een tweede fase geïntegreerd. Alle gekoppelde laboratoria kunnen nu vlot elektronische orders ontvangen voor COVID-19-analyses en de uitslagen terugsturen naar de GGD’s.

Franse overheid kiest systemen van MIPS om de epidemie te beheersen

Om de opsporing en opvolging van mensen die besmet zijn met COVID-19 in goede banen te leiden, heeft de Franse overheid het nationale SI-DEP IT-platform opgezet. Dit platform maakt het mogelijk om laboratoriumtesten aan te vragen, de testresultaten terug te sturen naar de aanvragende artsen én naar de patiënten, de informatie in te voeren in de contact tracing app van de Franse overheid en de resultaten veilig op te slaan in een nationale databank.

De Franse overheid is er samen met de ziekenhuizen van de Assistance Public - Hôpitaux de Paris (AP-HP) en MIPS in geslaagd om dit platform te bouwen in amper twee maanden tijd. Het hart van het platform is CyberLab: de webapplicatie van MIPS waarmee je testen kunt aanvragen en testresultaten kunt consulteren.

De keuze viel op CyberLab omdat deze applicatie vlot gekoppeld kan worden met alle LIS-systemen die in Frankrijk gebruikt worden. De oplossing is ook in staat om grote datavolumes te verwerken, onafhankelijk van hun herkomst. Verder heeft het feit dat CyberLab zich in België al bewezen had in een gelijkaardige constructie, zeker meegespeeld bij de Franse beslissing om met MIPS te werken.

In een eerste fase werden de ziekenhuizen uitgerust met MGI-automaten, om een groot aantal testen te kunnen uitvoeren, aangesloten op SI-DEP. In een tweede fase volgden alle overige laboratoria die COVID-19-testen uitvoerden. Vandaag zijn er 374 ziekenhuizen en ongeveer 4.500 privélaboratoria geconnecteerd op het platform. Samen kunnen ze dagelijks tot 500.000 testresultaten verwerken.

Ondersteuning van diagnostische processen met nieuwe functionaliteiten in Duitsland

Ook in Duitsland heeft MIPS in het kader van de pandemie verschillende tools en functionaliteiten ontwikkeld voor zijn klanten. Zo werden klantensystemen aangepast naar aanleiding van de btw-verlaging van 19 procent naar 16 procent waartoe de federale overheid besliste.

Verder heeft MIPS in de context van de Corona contact tracing app die is ontwikkeld in opdracht van de Duitse overheid, alles in het werk gesteld om haar klanten de best mogelijke ondersteuning te bieden in de processen die verband houden met SARS-2-diagnostiek, zoals de overdracht van data en de facturatie van de bijbehorende laboratoriumdiensten.

Daarnaast heeft MIPS een forse bijdrage geleverd aan het diagnostische proces. In een recordtempo heeft MIPS een hele reeks laboratoriummachines van verschillende fabrikanten aangesloten en haar klanten geholpen om snel complete analyseplatformen op te zetten en nieuwe laboratorium afdelingen in te richten.

Ten slotte heeft MIPS ook een nieuwe interface ontwikkeld voor de export en digitale overdracht van SARS-2-uitslagen naar het DEMIS meldings- en informatiesysteem voor infectiebescherming van het Robert Koch Instituut (RKI).

 

"We zijn trots dat we in zowel België, Nederland, Frankrijk als Duitsland ons steentje hebben kunnen bijdragen in de nationale testplatformen, die de COVID-19-pandemie moeten helpen indijken, en dat we zo de nationale overheden en gezondheidswerkers kunnen helpen om de crisis onder controle te krijgen", zegt John Lebon, CEO MIPS. "Daarnaast zorgen we voor de optimale ondersteuning van elk van onze klanten die geconfronteerd worden met de uitdagingen waarmee de bestrijding van deze pandemie gepaard gaat. Waar nodig blijven we onze oplossingen aanpassen: Zo ondersteunen we ook onze internationale klanten door pooled testing mogelijk te maken in GLIMS."

"Door het delen van kennis en ervaringen over de grenzen heen, zijn we er bij MIPS in geslaagd om deze vier nationale projecten optimaal te ondersteunen – ondanks de ongeziene tijdsdruk en de uitzonderlijke omstandigheden waarin we te werk moesten gaan."

"Ik wil van deze gelegenheid ook graag gebruik maken om iedereen van het MIPS-team te danken die bij deze grootscheepse projecten betrokken was", zo zegt John Lebon verder. "Een dergelijke prestatie was enkel mogelijk dankzij de enthousiaste, professionele, reactieve en constructieve houding van alle partijen: klanten, medewerkers en overheden."