Deze website gebruikt cookies, bij het gebruik van deze website stem je toe met het gebruik hiervan. Voor extra informatie, gelieve onze privacy policy te lezen.
Ik ga akkoord

Financieel beheer

GLIMS Facturatie ondersteunt al uw tariferings- en facturatietaken

De manier van factureren verschilt sterk van land tot land en de facturatie voor klinische laboratoria is meestal zeer streng gereguleerd. Particuliere klinische laboratoria factureren doorgaans aan zowel patiënten, artsen als verzekeringsmaatschappijen. Ziekenhuislaboratoria sturen echter vaak gewoon de facturatiegegevens naar het ziekenhuisinformatiesysteem, dat de facturatie verder afhandelt. BTW-specificaties verschillen ook naargelang het land en de omgeving.
Alle laboratoria, zowel privé als in ziekenhuizen, in welk land ook, hebben een facturatieoplossing nodig die voldoende flexibel en krachtig is om aan hun specifieke behoeften te voldoen. GLIMS Facturatie werd speciaal met dat doel voor ogen ontwikkeld.
GLIMS Facturatie is opgebouwd rond ons GLIMS laboratoriuminformatiesysteem: het meest gebruikte laboratoriuminformatiessysteem in Europa. Het werd ontworpen om tegelijk aan alle verschillende vereisten te voldoen.
Deze universele facturatieapplicatie voert een nieuwe dimensie inzake flexibiliteit in. Het staat ook in voor de tarificatie: de eigenlijke prijs- en schuldberekening voor alle mogelijke laboratoriumdiensten. Het zorgt ook voor alle taken inzake facturatie, gaande van het genereren van elektronische en papieren facturen tot het opvolgen van de betalingen.

KENMERKEN
• Ondersteuning en standaardisatie van tarificatie- en facturatietaken.
• Ontworpen om te beantwoorden aan de land- en omgevingsspecifieke eisen.
• Automatisering van repetitieve taken.
• Eenvormig en uiterst gebruiksvriendelijk.
• Flexibel en configureerbaar.

VOORDELEN
• Tijdbesparing en betere operationele kwaliteit.
• Helpt uw laboratorium om te voldoen aan reglementeringen en interne verplichtingen.

WIST U DAT…?
Ieder land heeft zijn eigenheden inzake facturatie door laboratoria. In Duitsland bijvoorbeeld voeren de Laborgemeinschaften routinetests uit voor artsen: die tests worden rechtstreeks aan de arts aangerekend. In Frankrijk zijn apotheken betrokken bij het facturatieproces.