Deze website gebruikt cookies, bij het gebruik van deze website stem je toe met het gebruik hiervan. Voor extra informatie, gelieve onze privacy policy te lezen.
Ik ga akkoord

Registratie en tracking van bloed

CyberTrack: traceert bloed van A tot Z

CyberTrack is een webgebaseerde applicatie voor het online registreren en traceren van transfusies. Het stelt zorgverstrekkers (verplegers, artsen) van buiten het laboratorium in staat om een bloedtransfusie te registreren en informatie over recente, huidige en toekomstige transfusies te raadplegen.

KENMERKEN
• Volledige traceerbaarheid van heel het transfusieproces, vanaf de bestelling van de bloedzak tot de registratie van de transfusie.
• Raadplegen van de gegevens van de bloedzakken en van de patiënten vanuit het LIS op basis van gescande bloedzak- of patiëntengegevens, evenals informatie betreffende recente, huidige en geplande transfusies.
• Webgebaseerde applicatie maakt het mogelijk om het begin en einde van een bloedtransfusieproces van buiten het laboratorium te registreren.
• Snelle en veilige communicatie met het laboratorium.
• Laatste compatibiliteitscontrole bij het bed van de patiënt.

VOORDELEN
• Vlottere communicatie en uitwisseling van patiëntengegevens tussen ziekenhuisafdelingen.
• Toegenomen veiligheid voor de patiënt dankzij een vermindering van het risico op menselijke fouten bij de transfusie.
• Helpt de transfusieafdeling en de bloedbank om aan de wettelijke vereisten inzake traceerbaarheid van bloed te voldoen.
• Administratieve vereenvoudiging: alle gegevens worden slechts eenmaal in het systeem ingevoerd.

WIST U DAT…?
Een webgebaseerde applicatie maakt het mogelijk om aanvang en voltooiing van een bloedtransfusieproces van buiten het laboratorium te registreren.