Deze website gebruikt cookies, bij het gebruik van deze website stem je toe met het gebruik hiervan. Voor extra informatie, gelieve onze privacy policy te lezen.
Ik ga akkoord

Digitale pathologie

Bouw uw lab van de toekomst

Digitale pathologie is essentieel is het laboratorium van de toekomst. In klassieke pathologie is de patholoog “vastgeketend” aan de microscoop, maar met digitale pathologie worden de glaasjes gescand met een hoge-resolutie scanner en kunnen de afbeeldingen op scherm bekeken worden.

Dit opent een wereld aan nieuwe mogelijkheden: pathologen kunnen vanop afstand werken, ziekenhuizen kunnen samenwerken en hun diensten delen, collega's kunnen in teams werken en makkelijk tweede meningen delen...

De digitale pathologie module van het DaVinci LIS beheert uw digitale pathologie en zorgt voor tastbare meerwaarde. De software zorgt voor de identificatie van de glaasjes en voor een volledige traceerbaarheid van het werkproces: snelle tracering van de glaasjes, zelfs van speciale kleuringen en glaasjes voor immuunhistochemie. De patholoog heeft vanop afstand toegang tot de afbeeldingen zonder aangewezen te zijn op het gebruik van een microscoop. Men kan glaasjes makkelijk bespreken onder collega's en tijdens multidisciplinaire consultaties, binnen of buiten de muren van het ziekenhuis. De module biedt ook ondersteuning voor het opzetten van internationale netwerken voor peer review, tweede opinies en expertenpanels.

Het eindresultaat is een verhoging van de flexibiliteit en de beschikbare competentie voor de pathologen en een hogere productiviteit en kostenefficiëntie voor het lab of het ziekenhuis.

En dit betekent dan weer betere diensten voor zorgverleners en betere zorg voor de patiënt.